надушвам

надушвам
гл. - подушвам, понадушвам, мириша, помирисвам
гл. - предусещам, усещам, предугаждам, предвиждам, подразбирам, предчувствувам, разбирам, откривам, изнамирам, познавам, научавам, досещам се
гл. - душа
гл. - узнавам, обяснявам си, отгатвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • досещам се — гл. сещам се, припомням си, идва ми на ума, хрумва ми, теква ми, спомням си, подсещам се, догаждам, стига ми умът, довеждам се гл. съобразявам, схващам, долавям, разбирам, подразбирам, догаждам се гл. гадая, отгатвам, налучквам гл. надушвам,… …   Български синонимен речник

  • душа — същ. психика, душевност, вътрешен мир същ. сърце, чувство, дух, темперамент, вдъхновение, живот същ. ум, съзнание, разум, мисъл същ. вдъхновител, организатор, ръководител, център същ. естество, същност, природа, натура, характер, нрав същ …   Български синонимен речник

  • мириша — гл. душа, надушвам, подушвам, помирисвам, усещам, понадушвам гл. ухая, изпускам миризма, лъхтя …   Български синонимен речник

  • намирисвам — гл. понамирисвам, воня, мириша, размирисвам се, замирисвам, издавам миризма, развонявам се, смърдя, засмърдявам, зловония, вмирисвам се гл. помирисвам, подушвам, усещам, надушвам …   Български синонимен речник

  • обяснявам си — словосъч. разбирам, схващам, става ми ясно, отгатвам, подразбирам, прозирам словосъч. надушвам, откривам, узнавам, досещам се …   Български синонимен речник

  • отгатвам — гл. разгатвам, откривам, разбирам, схващам, проумявам, досещам се, обяснявам си, познавам, тълкувам, разтълкувам гл. предсказвам, предвещавам, предвиждам, предугаждам, предусещам, прокобявам гл. гадая, налучквам гл. надушвам, узнавам …   Български синонимен речник

  • откривам — гл. излагам, оголвам, разголвам, разгръщам, показвам, разбулвам, заголвам гл. разкривам, намирам, виждам, разпознавам, забелязвам, изнамирам, налучквам, набарвам, нахождам, гадая, отгатвам, разгадавам гл. отварям, разтварям гл. разобличавам,… …   Български синонимен речник

  • подушвам — гл. душа, мириша, усещам, надушвам гл. предусещам, предугаждам, предчувствувам, предвиждам, разбирам, прозирам, догаждам, узнавам, научавам гл. помирисвам …   Български синонимен речник

  • помирисвам — гл. мириша, подушвам гл. надушвам, усещам, узнавам, научавам, предугаждам, предусещам …   Български синонимен речник

  • понамирисвам — гл. намирисвам, воня, мириша, размирисвам се, замирисвам, издавам миризма, развонявам се, смърдя, засмърдявам, зловония, вмирисвам се гл. помирисвам, подушвам, усещам, надушвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”